HAKİMİYETİ MİLLİYE Mİ HAKİMİYETİ KÜLLİYE Mİ

19 Mayıs 1919 ilk adım ile Milli Mücadele’nin sivil/siyasi/hukuki meşruiyet temeli TBMM’nin  (23 Nisan 1920) açılışı arasındaki 11 ay 4 günlük sürede gerçekleşen Anadolu Mucizesi hayret ve hayranlık uyandırıcıdır. İşgalcilerin ve Damat Ferit’in onca engelleme çabalarına, Anadolu’yu yangın yerine çeviren ihanet isyanlarına karşın, AmasyaGenelgesi/çağrısı (21 Haziran 1919) askeri ve sivil bürokraside, bölgesel direniş örgütlerinde, halkta karşılığını bulmuştur.

 

Bölgesel özellik taşıyan Erzurum Kongresinin (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) ardından,  4-11 Eylül 1919 tarihlerinde düzenlenen Sivas Kongresi ile bölgesel direniş örgütleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyetiolarak merkezileşecektir.  Sivas Kongresinde, Mustafa Kemal’in başkanseçildiği Temsilciler Heyeti ( HeyetiTemsiliye ) adını taşıyan yürütme organı oluşturulacaktır. Heyeti Temsiliye,  23 Nisan 1920’ye kadar, İstanbul’a ve yabancılara karşı, Türk Milletinin temsilcisi ve Milli Mücadele’nin en üst organı sıfatıyla  muhatap olacaktır.

Heyet-i Temsiliye, Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri, kısacası Anadolu, Vahdettin’in 21 Aralık 1918’de kapattığı Meclis-i Mebusan’ın (Osmanlı Parlamentosu) açılması için yoğun bir kampanya yürütmektedir. İşgal İstanbul’unun kısa ömürlü Mütareke Hükümetlerinden birinin gidip diğerinin geldiği 1919-1920’li yıllardan bahsediyoruz. Meclis-i Mebusan’ın açılması baskıları sonuç verecek, Damat Ferit’in ardından kurulan Ali Rıza Paşa hükümeti, 7 Ekim 1919’de seçim kararı alacaktır.

İşbirlikçi Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin boykot ettiği seçimler, Müdafaayı Hukuk yanlılarının kesin zaferi ile sonuçlanacaktır. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal de Erzurum milletvekili seçilecektir. Mustafa Kemal,Meclis-i Mebusan’ın, işgal altındaki İstanbul’da özgürce çalışamayacağını, milletvekillerinin tutuklanma olasılığına işaret ederek, Anadolu’da toplanmasında ısrar etse de yeterli desteği bulamaz. Bu kez, İstanbul’a gidecek arkadaşlarından, Müdafaayı Hukuk Grubu kurmalarını, Erzurum-Sivas kongresi doğrultusunda kararlar almalarını, kendisini Meclis Başkanı seçmelerini ister.

Mustafa Kemal Paşa’nın öngörüsü gerçekleşecek,  12 Ocak 1920’de açılan Meclis-i Mebusan, 16 Mart 1920’de İngilizlercebasılacak, bazı vekiller tutuklanıp Malta’ya götürülecektir.Buna karşı Meclis-i Mebusan, 18 Mart’ta çalışmalarını durdurma kararı alacaktır. Son Meclisin basılmadan önce aldığı en önemli ve tarihi karar ise Misak-ı  Milli olacaktır.

Mustafa Kemal, 17 Mart’ta Kolordu Komutanlarıyla telgraf başında yaptığı görüşmede, Ankara’da Kurucu Meclis(Meclis-i Müessisan) toplanmasını önerecektir. Öneri kabul görmeyince, olağanüstü yetkilere sahip (salahiyet-i fevkaladeye haiz)  bir meclisin toplanması  kararlaştırılacaktır. Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye Reisi sıfatıyla,19 Mart’ta yayınladığı genelge(seçim bildirgesi) ile Osmanlı seçim yasasına göre oy verme yetkisi olan ikinci seçmenler, İl İdare Meclisleri, belediye meclisi  üyeleri, Müdafaayı Hukuk merkezlerinin oy kullanmasıyla her sancaktan 5 milletvekilinin seçileceğini ilan eder. Bu yönerge doğrultusunda seçilen milletvekilleri ile dağıtılan son Osmanlı Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşan meclis,  Milli Mücadelenin merkezi Ankara’da toplanacaktır.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla, kurtuluşa giden yolun meşruiyet taşlarının döşeneceği yeni bir dönem başlayacak, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kurtuluş ve kuruluşun meşruiyet dayanağı TBMM,Prof.İhsan Güneş’e göre; “Bir ihtilal meclisi, bir devrim meclisi, Anayasa yapan bir kurucu meclis,halkçı bir meclis, denetleyen bir meclistir, yerli ve milli bir meclistir.  Bu meclis tarihimizde salt Türk ve Müslümanların seçildiği ilk meclistir.”

 TBMM’nin saygınlığı,kurtuluş ve kuruluşun Gazi Meclisi olmasından gelir. TBMM’nin saygınlığı hanedan saltanatının, padişah iradesinin değil, milli iradenin temsili organı olmasından ileri gelir. Bugünün TBMM’sinin önünde iki tercih vardır. Kurtuluş ve kuruluşun Gazi Meclisi gibi milli iradenin temsil makamı olmak mı, yoksa külliye iradesinin edilgen onaylayıcısı olmak mı? Bir başka söylemle; İradeyi  Milliye mi İradeyi Külliye mi ?

İşte bütün mesele bu!

Av. Hüseyin Özbek

Eserler/Kitaplar

TÜRKİYE`DEKİ YUNAN LOBİSİNİN 19 MAYIS ÇIKARTMASI NASIL BİR YUMUŞAMA BÜYÜK SAVUNMA MİTİNGİ 25 NİSAN 1915 VE KADERİN ADAMI ADİL ACAR’DAN SATILMIŞ SARIKAYA’YA ATTİLA OLMAYAN TÜRK AGAMEMNON OLAN YUNAN HAKİMİYETİ MİLLİYE Mİ HAKİMİYETİ KÜLLİYE Mİ ANAYASA’YI CUMHURİYET ÖNCESİNE GÖTÜRMEK REJİM NE ZAMAN DEĞİŞTİ? SIRÇA KÖŞKÜN KIRILAN CAMI 31 MART’IN İNTİKAMI JÖN TÜRKLERDEN JÖN TÜRKİYELİLERE KENT BİLİNCİ Mİ ETNOFEODAL DAYATMAYA TESLİMİYET Mİ TÜRK SERMAYESİNDEN TÜRKİYELİ SERMAYEYE ÇANAKKALE CENTİLMENLER SAVAŞI MIYDI ? MİLLET MALIDIR TÜRK HALKI GAZZELİ GÖÇÜNE Mİ HAZIRLANIYOR ÜÇÜNCÜ ERMENİ DALGASI SINIRLARI ZORLARKEN TÜRK KİMLİĞİNİ TUTSAK ALAN BEDEVİ SOSYOLOJİSİ TARİHÇİLİK BAŞKA MEDDAHLIK BAŞKA ARAÇSALLAŞTIRILAN YARGI SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜLEN HUKUK KONSOLOSLUK MAHKEMELERİNDEN SÖMÜRGE YARGISINA FETÖ’YE KİMLER YOL VERDİ DEMOGRAFİK ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜRÜLEN ZAVALLI ÜLKEM 101. YILINDA MÜBADELEYE BAKIŞ CUMHURİYET ŞEHİDİ UĞUR MUMCU “ÜÇ TARZI SİYASET”İ YENİDEN HATIRLAMAK ASKER DÜŞMANLIĞININ GENETİK ŞİFRELERİ NOEL KUTLAMASI MI ETNİK AYRILIKÇI MANİFESTO MU ZEYTİNDAĞI’NDAN GÜNÜMÜZE ÇÖLDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK KIZILCA GÜN GÜNEYDOĞUDAN ÖYKÜLER CUMHURİYET ŞEHİDİ NECİP HABLEMİTOĞLU YER EKSİ İKİ İHANETE ÖVGÜ YARIŞI ATTİLA OLMAYAN TÜRK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE İNTİHAR SALDIRISI İHANET SİMGELERİNİ ANITLAŞTIRMANIN DAYANILMAZ SAKİLLİĞİ BİR BAŞKA AÇIDAN YEREL YÖNETİM STARBUCKS MU ZEMZEM Mİ BİLGE DİPLOMATIN ARDINDAN SİVİL ANAYASA MI EMİRNAME Mİ TÜRKİYE`NİN CUMALARI VAHDETTİN`İN 100.YIL RÖVANŞI KURTULUŞA LANET İŞGALE DAVET SİVİL SOSLU TAKUNYA ANAYASASI DEMOGRAFİK SUİKAST MADIMAK ASLINDA NE İDİ LOZAN’IN 100. YILINDA SEVR ÇAĞIRMA SEANSLARI MİLLİ MÜCADELENİN İSYAN MANİFESTOSU MANKURTLAŞIRSAN YOK OLURSUN KURTULUŞUN İLK ADIMINA SÜRÜLEN LEKE TAŞIYAN MI TAŞINAN MI KAZANÇLI DEPREM ÜZERİNDEN TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ CUMALAR YİNE YANILTMADILAR 31 MART’IN DERİN KÖKLERİ ÇANAKKALE'Yİ DENİZDEN OKUMAK İSTİKLÂL MARŞI 102 YAŞINDA ÜÇ DEVRİM YASASI ÇÜRÜTÜLEN KURUMLARIN YANILTICI ALTERNATİFLERİ ÜZERİNE KARARGAHTA KUŞATILIP KIŞLAYA HAPSOLMAK POSTMODERN DERSİM HAREKATI BOZKURT ÖDÜLÜNDEN BOZKURT ÖDÜNÜNE DEPREM ÜZERİNDEN SURİYELİ PAZARLAMAK BAROLARIN SIĞINMACI SORUMLULUĞU JEOPOLİTİK İLE TEOPOLİTİK ARASINA SIKIŞMAK Mütareke Döneminin İşbirlikçileri Kuruluş Mimarisi CEMEVİ SALDIRISI NOTLARI Bağımsızlık belgesi: Lozan ZAHO ÜZERİNDEN TÜRKİYE `YE KUMPAS DOGA İLE KAVGA EDİLMEZ İŞGAL MECLİSİNDEN KURTULUŞ MECLİSİNE TERMİNOLOJİK ALIŞKANLIKTAN DÜŞÜNSEL TUTSAKLIĞA TÜRKLERİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN “KADERİN ADAMI” Yüz yıllık Onur MİLLİ KURTULUŞUN GAZİ MECLİSİ BİR İHANET KRONOLOJİSİ RUSLARIN KILIÇ HAKKI NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK TEKALİF-İ MİLLİYE DEVLETTEN PARA ALMAYAN ADALET BAKANI SURİYELİLER NASIL KALICILAŞTIRILIR MANDADAN EVVEL İSTİKLAL Dördüncü Bozgun Utancı Anıtlaştırma KUVVETLER AYRILIĞINA DÖNÜŞ İHTARI GÜLE GÜLE ÇAĞDAŞ NASREDDİN HOCA BENİ BURAYA GÖMÜN OĞLUM ÜŞÜR İKİNCİ SARISÜLÜK CİNAYETİ LOZAN ANTLAŞMASI'NIN 92. YILDÖNÜMÜ PROVASI YAPILAN ŞAHADET ŞAM’DA CUMA NAMAZINDAN ANKARA’DA CENAZE NAMAZINA 9 Haziran’da İnebolu’da olmak 7 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÜZERİNE TÜRK SOLUNU SİYASAL KÜRTÇÜLÜĞÜN MARABASI YAPMAK SON UMUDUMUZ ANZAK BEYAZ PERDEDEN SIKILAN TAŞNAK KURŞUNU SÖMÜRGE SOLUNUN TURNUSOL KAĞIDI Ters Orantılı Etnik Denklem Türk Kalesi Yıkılırken MAĞDURİYET Mİ HUKUK TANIMAZLIK MI ORTA OYUNU ORTADAN KALDIRILIRSA SÖMÜRGE EKONOMİSİNİN SÖMÜRGE HUKUKU FLAMAN`IN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU ANAVATAN AHISKA VATAN TÜRKİYE AYDIN DOGAN MEDYADAN ÇEKİLİRKEN ŞEHİT KAYMAKAM KEMAL BEY PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI TÜRK KOVULUNCA GERİDE TÜRKİYE KALIR MI ÜÇÜNCÜ TAŞNAK TAARRUZU TAHSİN ÇAVUŞ `UN ÖLDÜĞÜ GÜN KEREM`İN DÜDÜĞÜ AMA ÖLMEMİŞ DEĞİL Mİ BABA SEN ÇÜRÜMENİN RESMİNİ YAPABİLİR MİSİN ABİDİN? Kürdistan bayrağını göndere ve sineye çekenler –çektirenler – üzerine fütürist bir deneme İMAJ BOZULMASI YA DA “EROL TAŞ” LAŞTIRMA HÜSEYİN MASKELİ YEZİTLİK Ya da ALMAN ALEVİLİĞİ İHTİHAR BELGESİNİ YIRTAN MECLİSTEN ARDINDA İNTİHAR MEKTUBU BIRAKAN MECLİSE SENİN VATANIN NERESİ ? KIRIKÇI İSMAİL AĞA ÜÇÜNCÜ BALKAN BOZGUNU DAYATMASINA HAYIR MANİCİ BAŞI LOZAN ANTLAŞMASI `NIN 93. YILDÖNÜMÜ GÜL DESTİ GÜLÜM DESTİ ODUNUN KURUSU SUYUN DURUSU İSTANBUL BAROSU LAİKLİK PANELİ TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KERKÜK BARZANİ’YE HOYRATLAR BİZE Mİ? CHP ’NİN YERİNE TAKLİDİ Mİ KONDU? MEZHEP MAKYAJLI ETNİK STRATEJİ UYUM MUCİZESİ Din Makyajlı Etnik Strateji AYRIŞMA DİNAMİĞİ NASIL İMAL EDİLİR SECCADEYİ İSLAMIN KABE’ SİNDEN KAPİTALİZMİN KABE’SİNE ÇEVİRMEK TÜRK ULUSUNU YENİDEN ERGENEKON’A KAPATMAK Postmodern Açılımın Turfanda Meyvesi MEHMET’İ HANGİ KURŞUN ÖLDÜRDÜ  TÜRKİYE’NİN SERMAYESİNDEN SERMAYENİN TÜRKİYE’SİNE İngilizce Ninnilerle (Uyutayım seni, büyüteyim seni, eğiteyim seni...) 90. Yılında Lozan İngilizce Ninnilerle
Yol Tarifi