Hilafetin kaldırılmasının 96. yılında... Türkiye'nin çağdaşlaşmasındaki 3 devrim yasasının hikayesi

Cumhuriyetin ilanını önleyemeyenler, Hilafeti elde tutmak için atağa geçmişlerdi. Cumhuriyet karşıtlığı paydasında birleşen lobi, Hilafet lehine kampanyaya hız verecektir.

Halifeliğin, Cumhuriyetin her türlü çağdaşlaşma atağının prangası olarak kalmasını isteyenler, Halifenin istifa edeceği söylentisini çıkarırlar. 

İşaret fişeğini dönemin İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri ateşleyecektir. Düyunu Umumiye memuru Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin Gazetesinin sahibi ve başyazarıdır.

Akşam Gazetesinin çıkardığı bu söylenti anında etkisini gösterecek, 10 Kasım 1923'te, Tanin'de Istanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri'nin, Halife Abdülmecit Efendiye "Açık Mektubu" yayınlanacaktır. Zamanlama gerçekten manidardır!

Mektuptan yapacağımız kısa bir alıntı, Hilafet üzerinden Cumhuriyet karşıtlığının altı dokuzluk vesikalık fotoğrafı gibidir:

"...Bu makam size atalarınızdan kalmadır. Onu kişisel bir üzüntüye, tamamen yıkılıp yok olmasına sebebiyet vermeye hakkınız yoktur. Halifelik, atalarınızın yardım ve kararı ile Türklüğe kazandırılmış bir güç, bir manevi zenginliktir... Acaba dünyanın neresinde, tarihin hangi çağında görülmüştür ki bir millet atalarından miras olan bu kadar önemli bir gücü, manevi zenginliği hiçbir zor olmadan, kendi isteği ile elinden çıkarsın? Hayır, bu bir intihardır!" 

MEYDAN OKUMA...

Lütfi Fikri'nin kaleminden çıksa da Açık Mektup aslında Cumhuriyet karşıtı konsorsiyumun düşüncesini ve direncini yansıtmaktadır. Mektup, Ankara'ya karşı Desaadet'in (İstanbul) meydan okumasıdır! 

1. Dünya Savaşı başlarken, İslam dünyasına, Halife'nin ilan ettiği Cihat çağrısına uymamalarını telkin eden İngiltere de bu dönemde her nedense birdenbire Halifesever oluvermiştir!

Halbuki Halifenin Cihat çağrısı, 1. Paylaşım Savaşı'nda Müslüman Arapların, İngiliz kışkırtmasıyla Halifelerine isyan ederek Osmanlı'ya karşı Britanya safında savaşmalarına engel olmamıştı.

İngiliz sömürgesi Hindistan Müslümanlarının bir kısmı İsmailiye mezhebindendir. Ağa Han ve Emir Ali, o dönemde bu mezhebin manevi önderleridirler. Her nedense Hindistan da değil de Londra'da yaşamaktadırlar! Ağa Han, dönemin jet sosyetesinin renkli bir siması, kumar ve sefahat alemlerinin müdavimi bir sefih, İsmailiye mezhebinin de kutsal lideridir!

İngililiz piyonu Ağa Han ve Emir Ali'nin, Hilafetin kaldırılmaması talebiyle Başvekil İsmet Paşa'ya gönderdikleri mektup, her nasılsa Ankara'ya ulaşmadan önce 5-6 Aralık 1923'te İstanbul gazeteleri tarafından yayınlanacaktır!

Lütfi Fikri'nin işaret fişeği anlamındaki açık mektubuyla başlatılan, İngiliz yönlendirmeli iç ve dış lobilerin Cumhuriyet'i hedefleyen kumpasına karşı Ankara'nın cevabı 3 Mart 1924'te verilecektir.

3 Mart 1924'te TBMM'nin peşpeşe kabul ettiği 429-430-431 sayılı, Hilafet kurumunu kaldırıp, öğretim birliğini sağayan, lâik, demokratik yaşamın önünü açan, Erkanı Harbiye reisini hükümet dışına çıkarıp asli mesleğine döndürerek askerin siyasetle ilişkisini kesen, Türkiye'nin çağdaşlaşmasının hukuki temelini oluşturan 3 devrim yasasının kısa hikayesi budur.

Av. Hüseyin Özbek / Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı

Basında Biz

Hilafetin kaldırılmasının 96. yılında... Türkiye'nin çağdaşlaşmasındaki 3 devrim yasasının hikayesi Bozkurt notları İade-i felaket DOĞA İLE KAVGA EDİLMEZ ESİR ŞEHRİN HALÂSKÂRI Cumhuriyet için kuvvetler ayrılığı İktidar Güdümlü Savunma "İstiklal Madalyası" Panosu Cumhuriyet'te Türkiye Barolar Birliği üzerine Pontus Hayali ve İnebolu Onur gününe sürülen leke Mehmet’in Zaferine İşgalciyi Ortak Etmek Yunanistan tarihsel gerçekleri çarpıtıyor AVRUPA'DAN DIŞARI TÜRKİYE'DEN İÇERİ Cumhuriyet, stratejik tercihtir Mezarı Beklenen Oğul 'Türk diplomatları için tehlike var' TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ “ MİLLİ MÜCADELENİN 100.YILINDA İLK GÜNKÜ HEYECANLA” TBB, SAMSUN’DAN BAŞLATTIĞI MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINI ANKARA İLE NOKTALADI MİLLİ MÜCADELENİN 100.YILI KASTAMONU VE İSTİKLAL YOLU PANELİ Mustafa AFACAN- 'Manadan Evvel İstiklal' İHANETTEN ÖVÜNÇ PAYI ÇIKARMAK AYRIŞMA DİNAMİĞİ İNŞASI ÜLKENİN DİBİNİ ÇIKARMAK Mümtaz Soysal’ı uğurlarken Cumhuriyet ve Kuruluş Felsefesi | Hukuki Bakış - Medya24 TV Töre - Hüdavendigar Onur Paralel Din Sorun Yaratır MİLLİ MÜCADELENİN 100.YILINDA İSTİKLÂL YOLU VE YİĞİT İNEBOLU PANELİ Avukat Canpolat için tören düzenlendi Kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine İhanetin mi, onurun mu manevi mirasçılığı? Açı - Mümtaz Soysal ( İngilizce Ninnilerle) TBB TV - Av. Hüseyin ÖZBEK Demografik dinamit Türkiye’nin kucağındadır Arayı bulurken yitirilen adalet Cengiz Aytmatov'un 92. doğum yıl dönümü konuşması TBB TV - Av. Hüseyin ÖZBEK BAKÜ’NÜN KURTULUŞUNUN 101.YILI 100. Yıl Onur Ödülü Milliyet 04 Nisan 2017 Yeni Çağ 12 Nisan 2017 Hüseyin Özbek & Nejat Eslen / Anında Manşet 11 Nisan 2017 / Tele1 Tv Mankurt kimdir? İkinci Sarısülük cinayeti Ekonomisi Bağımsız Olmayan Bir Ülkenin Siyaseti Ve Yargısı Da Bağımsız Olamaz EMEK MÜCADELESİ DEMOKRASİ TARİHİDİR Yök Yasasına Uyum Sağlarsa Ruhban Okulunun Açılmasının Önünde Hiçbir Hukuki Engel Yok VİRÜS UTANÇ ABİDESİ POTAMYA DESİNMİŞ ! TÜRKİYE YARGI ÜZERİNDEN DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR MİT Yasası ve Devlet Eşbaşkanın Parmak İzi Havuzlama ve Etnik Cerrahi! Dördüncü Bozgun Atatürk ve Cumhuriyet'e Kin Kusuyorlar Sahte Delillerle Suç İsnadı Olmaz
Yol Tarifi