Emperyal yazılımlı Bir İhanet Yapılanması

 FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ

 Av.Hüseyin Özbek

Milli kimlikle çatışmayan, aksine milli kimliği güçlendiren geleneksel İslam algısı, batılılarca, “Volk İslam / Halk İslam’ı” olarak adlandırılır. 29 Ekim 1923 kurgulu Cumhuriyet’in Diyanet İşleri Başkanlığı, bu algının, kamusal ve kurumsal yapılanması olarak düşünülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine itiraz etmeyen, dini ve milli kimliğin özgün bir sentezi olan Volk İslam, emperyalizmin Türkiye’ye ve bölgeye yönelik projeleri açısından ciddi bir engel oluşturuyordu. Milli kimliğin inanç dayanağı, yurt savunmasında ölümü şehitlik olarak kutsayan bu algı, emperyal yazılımlı, gayrı milli, sentetik bir kimlik ile yer değiştirmeliydi.

Hizmet Hareketi etiketli ihanet yapılanmasının, bahsettiğimiz emperyal ihtiyacı karşılamak için imal edildiği unutulmamalıdır. İman ve inanca, milli kimliğe düşman suni bir yazılım yüklenerek, din vatansızlaştırılacak, süreç içinde Türk İslam’ı devreden çıkarılıp, toplumsal Mankurtlaşma gerçekleştirilecekti. Emperyal yazılımlı, din maskeli ihanet örgütü FETÖ’den bahsediyoruz. Bin bir kimlik kullanırken, gerçekte kimliksiz, dünyanın her ülkesinde faaliyet gösterirken gerçekte vatansız bir yapıyı anlatıyoruz.

 Fetullah Gülen, yakın geçmişte, muhafazakarlar için, ömrünü İslam’a adamış zamane evliyası, milliyetçiler için, okullarıyla Türk dünyasını ayağa kaldıran bir milli derviş, liberaller için özel yaşama karışmayan hoşgörü abidesi, sömürge solcuları için ulus devletle mücadelede bahşişi bol müttefik, siyasi iktidar için rejimin tasfiyesinin sofistike aparatıydı. Gerçekte ise Fetullah Gülen, Türkiye’deki emperyal kurgulu değişim ve dönüşümün manevi önderi olarak seçilmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin parçalanmasının, rejimin tasfiyesinin, Türkleri ulus olmaktan çıkarıp sürüleştirmenin koçbaşı olma görevini yerine getirecekti.

Fetullah Gülen Cemaatinin, diğer cemaatlerden farkı, misyonunun şifrelerini de içinde taşıyor olmasıdır. Cemaatler, genellikle kapalı yapılardır. Bazılarında bu kapalılık gettolaşmaya kadar varır.  Ticari faaliyetlerinin dışında, dışa kapalı bir sosyolojik kast içinde yaşarlar. Bu nedenle, Siyasal İslamcı bu yapılarda istisnalar dışında sinema, müzik, gösteri, spor, siyaset dünyasının, akademik camianın, medyanın renkli figürlerine pek rastlayamazsınız. Fetullah’ın din adamı kimliğinin dışına taşarak, günlük yaşamın er alanında, iktidarın ve muhalefetin aynı anda ilgisini, övgüsünü ve desteğini çekecek bir fenomen olarak pazarlanması,  araştırmalara konu olması gereken bir toplum mühendisliği olarak not edilmelidir.

Fetullah’ın, dini alanın dışında, siyaset, sanat, iş ve spor dünyasının, toplumsal yaşamın olağanüstü bir figürüne dönüştürülüp, dokunulmazlaştırılması, kendisine yüklenen misyonu yerine getirirken hiçbir  engelle karşılaşmaması içindi. Misyonu da neydi mi diyorsunuz? Anlatalım o zaman: Ergenekon operasyonuyla başlayıp, Balyoz ve diğerleriyle devam eden Silivri sürecini baştan sona Fetullah Cemaatinin, iktidardan bağımsız bir icraatı olarak görmek son derece yanıltıcıdır. 29 Ekim 1923 yazılımlı rejimin tasfiyesi, Türkiye’nin ulus devlet üniter yapısının ortadan kaldırılması, emperyal destekli bir siyasi proje idi. Bu nedenle siyasi destek olmadan gerçekleştirilmesi olanaksızdı.

Yalnız ülke güvenliğinin değil, rejimin de koruyucusu, irticanın, bölücülüğün caydırıcı dinamiği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Anayasal düzenin temel kurumları tasfiye edilmeden rejim değiştirilemezdi. O zaman yapılacak iş, darbecilik suçlamasıyla, halkın güven kurumu ve kollektif gurur simgesi olan Ordu’yu, halkın gözünde suç örgütüne dönüştürüp, araçsallaştırılan hukuk, silaha dönüştürülen yargı üzerinden bozguna uğratmaktı.  Çanakkale’nin, Sakarya’nın, Dumlupınar’ın gururunu taşıyan TSK’yı,  illegal yapılanmanın odağı olarak suçlayıp, toplum ve rejim dışına itmekti. Amaç, Türk Ordusuna, Karargahta 2.Balkan Bozgunu yaşatmaktı.

Sizin anlayacağınız, halka, “Türkiye darbecilerden temizleniyor” demagojisiyle yansıtılan Silivri yargılamaları, rejimin yargı üzerinden tasfiyesinin platosu olarak kurgulanmıştı. En yukarıda tasfiye stratejisinin emperyal karargahı, tasfiyeyi yargı üzerinden gerçekleştirilmesi işine gelen siyasi otorite ve zurnanın son deliği olan, Mütareke dönemi İstanbul’unun Nemrut Mustafa Yargısının manevi mirasçıları, Fetullah’ın Silivri cellatları.

Hoca Efendi diye övgüler düzdükleri, Diyanet İşleri Başkanının üzerinde protokol uyguladıkları, yurt dışındaki okulları için tavsiye mektupları yazdıkları, Türkçe Olimpiyatları tiyatrosunda mikrofon kapmak için birbirlerine dirsek attıkları FETÖ ile aralarının nasıl açıldığı, sonrasında neler yaşandığı hiç kuşkusuz ayrı bir yazının konusudur. 

Ama, milli kimliğin, halkın iman ve inancını buharlaştıracak sentetik, haymatlos bir dinin gayrımilli önderini, ülkenin ve milletin başına bela edenlerin, sütten çıkma ak kaşık gibi numara yapmalarının da bir sınırı olmalı değil mi?

Eserler/Kitaplar

Emperyal yazılımlı Bir İhanet Yapılanması İSTİKLALİ YOK EDEN ADLİ KAPİTÜLASYON İÇERİDE DEMOGRAFİK İŞGAL DIŞARIDA DEMOGRAFİK BOZGUN TÜRKİYELİ CUMALAR UKRAYNA ZİRVESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI DEVLET ALZHEİMERİ TÜRKLÜĞE SAVAŞ AÇAN TÜRKİYELİLER TÜRKİYE`DEKİ YUNAN LOBİSİNİN 19 MAYIS ÇIKARTMASI NASIL BİR YUMUŞAMA BÜYÜK SAVUNMA MİTİNGİ 25 NİSAN 1915 VE KADERİN ADAMI ADİL ACAR’DAN SATILMIŞ SARIKAYA’YA ATTİLA OLMAYAN TÜRK AGAMEMNON OLAN YUNAN HAKİMİYETİ MİLLİYE Mİ HAKİMİYETİ KÜLLİYE Mİ ANAYASA’YI CUMHURİYET ÖNCESİNE GÖTÜRMEK REJİM NE ZAMAN DEĞİŞTİ? SIRÇA KÖŞKÜN KIRILAN CAMI 31 MART’IN İNTİKAMI JÖN TÜRKLERDEN JÖN TÜRKİYELİLERE KENT BİLİNCİ Mİ ETNOFEODAL DAYATMAYA TESLİMİYET Mİ TÜRK SERMAYESİNDEN TÜRKİYELİ SERMAYEYE ÇANAKKALE CENTİLMENLER SAVAŞI MIYDI ? MİLLET MALIDIR TÜRK HALKI GAZZELİ GÖÇÜNE Mİ HAZIRLANIYOR ÜÇÜNCÜ ERMENİ DALGASI SINIRLARI ZORLARKEN TÜRK KİMLİĞİNİ TUTSAK ALAN BEDEVİ SOSYOLOJİSİ TARİHÇİLİK BAŞKA MEDDAHLIK BAŞKA ARAÇSALLAŞTIRILAN YARGI SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜLEN HUKUK KONSOLOSLUK MAHKEMELERİNDEN SÖMÜRGE YARGISINA FETÖ’YE KİMLER YOL VERDİ DEMOGRAFİK ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜRÜLEN ZAVALLI ÜLKEM 101. YILINDA MÜBADELEYE BAKIŞ CUMHURİYET ŞEHİDİ UĞUR MUMCU “ÜÇ TARZI SİYASET”İ YENİDEN HATIRLAMAK ASKER DÜŞMANLIĞININ GENETİK ŞİFRELERİ NOEL KUTLAMASI MI ETNİK AYRILIKÇI MANİFESTO MU ZEYTİNDAĞI’NDAN GÜNÜMÜZE ÇÖLDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK KIZILCA GÜN GÜNEYDOĞUDAN ÖYKÜLER CUMHURİYET ŞEHİDİ NECİP HABLEMİTOĞLU YER EKSİ İKİ İHANETE ÖVGÜ YARIŞI ATTİLA OLMAYAN TÜRK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE İNTİHAR SALDIRISI İHANET SİMGELERİNİ ANITLAŞTIRMANIN DAYANILMAZ SAKİLLİĞİ BİR BAŞKA AÇIDAN YEREL YÖNETİM STARBUCKS MU ZEMZEM Mİ BİLGE DİPLOMATIN ARDINDAN SİVİL ANAYASA MI EMİRNAME Mİ TÜRKİYE`NİN CUMALARI VAHDETTİN`İN 100.YIL RÖVANŞI KURTULUŞA LANET İŞGALE DAVET SİVİL SOSLU TAKUNYA ANAYASASI DEMOGRAFİK SUİKAST MADIMAK ASLINDA NE İDİ LOZAN’IN 100. YILINDA SEVR ÇAĞIRMA SEANSLARI MİLLİ MÜCADELENİN İSYAN MANİFESTOSU MANKURTLAŞIRSAN YOK OLURSUN KURTULUŞUN İLK ADIMINA SÜRÜLEN LEKE TAŞIYAN MI TAŞINAN MI KAZANÇLI DEPREM ÜZERİNDEN TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ CUMALAR YİNE YANILTMADILAR 31 MART’IN DERİN KÖKLERİ ÇANAKKALE'Yİ DENİZDEN OKUMAK İSTİKLÂL MARŞI 102 YAŞINDA ÜÇ DEVRİM YASASI ÇÜRÜTÜLEN KURUMLARIN YANILTICI ALTERNATİFLERİ ÜZERİNE KARARGAHTA KUŞATILIP KIŞLAYA HAPSOLMAK POSTMODERN DERSİM HAREKATI BOZKURT ÖDÜLÜNDEN BOZKURT ÖDÜNÜNE DEPREM ÜZERİNDEN SURİYELİ PAZARLAMAK BAROLARIN SIĞINMACI SORUMLULUĞU JEOPOLİTİK İLE TEOPOLİTİK ARASINA SIKIŞMAK Mütareke Döneminin İşbirlikçileri Kuruluş Mimarisi CEMEVİ SALDIRISI NOTLARI Bağımsızlık belgesi: Lozan ZAHO ÜZERİNDEN TÜRKİYE `YE KUMPAS DOGA İLE KAVGA EDİLMEZ İŞGAL MECLİSİNDEN KURTULUŞ MECLİSİNE TERMİNOLOJİK ALIŞKANLIKTAN DÜŞÜNSEL TUTSAKLIĞA TÜRKLERİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN “KADERİN ADAMI” Yüz yıllık Onur MİLLİ KURTULUŞUN GAZİ MECLİSİ BİR İHANET KRONOLOJİSİ RUSLARIN KILIÇ HAKKI NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK TEKALİF-İ MİLLİYE DEVLETTEN PARA ALMAYAN ADALET BAKANI SURİYELİLER NASIL KALICILAŞTIRILIR MANDADAN EVVEL İSTİKLAL Dördüncü Bozgun Utancı Anıtlaştırma KUVVETLER AYRILIĞINA DÖNÜŞ İHTARI GÜLE GÜLE ÇAĞDAŞ NASREDDİN HOCA BENİ BURAYA GÖMÜN OĞLUM ÜŞÜR İKİNCİ SARISÜLÜK CİNAYETİ LOZAN ANTLAŞMASI'NIN 92. YILDÖNÜMÜ PROVASI YAPILAN ŞAHADET ŞAM’DA CUMA NAMAZINDAN ANKARA’DA CENAZE NAMAZINA 9 Haziran’da İnebolu’da olmak 7 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÜZERİNE TÜRK SOLUNU SİYASAL KÜRTÇÜLÜĞÜN MARABASI YAPMAK SON UMUDUMUZ ANZAK BEYAZ PERDEDEN SIKILAN TAŞNAK KURŞUNU SÖMÜRGE SOLUNUN TURNUSOL KAĞIDI Ters Orantılı Etnik Denklem Türk Kalesi Yıkılırken MAĞDURİYET Mİ HUKUK TANIMAZLIK MI ORTA OYUNU ORTADAN KALDIRILIRSA SÖMÜRGE EKONOMİSİNİN SÖMÜRGE HUKUKU FLAMAN`IN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU ANAVATAN AHISKA VATAN TÜRKİYE AYDIN DOGAN MEDYADAN ÇEKİLİRKEN ŞEHİT KAYMAKAM KEMAL BEY PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI TÜRK KOVULUNCA GERİDE TÜRKİYE KALIR MI ÜÇÜNCÜ TAŞNAK TAARRUZU TAHSİN ÇAVUŞ `UN ÖLDÜĞÜ GÜN KEREM`İN DÜDÜĞÜ AMA ÖLMEMİŞ DEĞİL Mİ BABA SEN ÇÜRÜMENİN RESMİNİ YAPABİLİR MİSİN ABİDİN? Kürdistan bayrağını göndere ve sineye çekenler –çektirenler – üzerine fütürist bir deneme İMAJ BOZULMASI YA DA “EROL TAŞ” LAŞTIRMA HÜSEYİN MASKELİ YEZİTLİK Ya da ALMAN ALEVİLİĞİ İHTİHAR BELGESİNİ YIRTAN MECLİSTEN ARDINDA İNTİHAR MEKTUBU BIRAKAN MECLİSE SENİN VATANIN NERESİ ? KIRIKÇI İSMAİL AĞA ÜÇÜNCÜ BALKAN BOZGUNU DAYATMASINA HAYIR MANİCİ BAŞI LOZAN ANTLAŞMASI `NIN 93. YILDÖNÜMÜ GÜL DESTİ GÜLÜM DESTİ ODUNUN KURUSU SUYUN DURUSU İSTANBUL BAROSU LAİKLİK PANELİ TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KERKÜK BARZANİ’YE HOYRATLAR BİZE Mİ? CHP ’NİN YERİNE TAKLİDİ Mİ KONDU? MEZHEP MAKYAJLI ETNİK STRATEJİ UYUM MUCİZESİ Din Makyajlı Etnik Strateji AYRIŞMA DİNAMİĞİ NASIL İMAL EDİLİR SECCADEYİ İSLAMIN KABE’ SİNDEN KAPİTALİZMİN KABE’SİNE ÇEVİRMEK TÜRK ULUSUNU YENİDEN ERGENEKON’A KAPATMAK Postmodern Açılımın Turfanda Meyvesi MEHMET’İ HANGİ KURŞUN ÖLDÜRDÜ  TÜRKİYE’NİN SERMAYESİNDEN SERMAYENİN TÜRKİYE’SİNE İngilizce Ninnilerle (Uyutayım seni, büyüteyim seni, eğiteyim seni...) 90. Yılında Lozan İngilizce Ninnilerle
Yol Tarifi